preloader

Huisregels

Huisregels

Deze huisregels, inclusief tandarts in Zoetermeer, dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen, wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt waardoor vervelende discussies vermeden kunnen worden.

Algemene huisregels
Het is zowel voor de behandelaar als voor het team storend als uw telefoon in de praktijk afgaat. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw mobiele telefoon uit te zetten tijdens de behandelingen. Het is verboden te roken in de gehele praktijk. Ook zouden wij het op prijs stellen als u de wachtkamer achterlaat zoals u die aangetroffen heeft. Huisdieren zijn in de gehele praktijk niet toegestaan.
Aanmeldingsprocedure
U kunt zich aanmelden via deze site. Wanneer u dit volledig invult, wordt u zo snel mogelijk door onze balie medewerkers terug gebeld voor het voltooien van de inschrijving en het maken van een intake afspraak bij de tandarts of mondhygiënist.

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk meldt u zich bij de receptioniste. Zij zal u om de volgende gegevens vragen:
- Een ingevulde gezondheidsvragenlijst (bij de balie te verkrijgen)
- Inzage van identiteitspapieren (rijbewijs of paspoort)
- Patiëntgegevens van de vorige tandarts (bij overstap van tandarts)
Afspraak
Afspraken dienen op tijd (uiterlijk 24 uur van tevoren) afgezegd te worden. Doet u dat niet dan worden de kosten voor de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
U ontvangt van ons, ter herinnering, een SMS-bericht wanneer u een afspraak heeft. Daarom dient u te controleren of uw mobiele telefoonnummer bij ons correct is ingevoerd.
Let wel: dit is een extra service. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. Als u geen SMS-bericht heeft ontvangen, betekent het niet dat uw afspraak niet door zal gaan!
Wijzigingen
Wanneer er veranderingen in uw persoonlijke situatie optreden zoals verhuizing, gewijzigde gezinssituatie, ziekte (al dan niet in combinatie met medicatie) en andere belangrijke informatie dient u deze aan ons door te geven.
Spoedgevallen
Bij spoedgevallen binnen de openingstijden van de praktijk, kunt u contact met ons opnemen voor het maken van een spoedafspraak. Telefoonnummer praktijk: 079-360 28 56 Bij een spoedgeval buiten de openingstijden (na 17 uur of in het weekend): 079-760 00 67

Let op: de spoedgevallendienst is uitsluitend voor zeer ernstige klachten zoals acute pijn, nabloeding of trauma. De behandeling dient contant betaald te worden bij de desbetreffende tandarts.
Betalingen
De declaraties verlopen geheel via Infomedics voor de praktijk. Zij bieden de nota eerst aan bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt alleen een nota voor de kosten die niet rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd kunnen worden.

Kinderen tot 18 jaar zijn volledig verzekerd voor tandheelkunde. Dit geldt uiteraard niet voor niet nagekomen afspraken. Wanneer u boven de 18 jaar bent en alleen een basisverzekering heeft, dan zijn alle kosten voor uw eigen rekening.

Voor al uw vragen over de nota's, kunt u met Infomedics contact opnemen: www.infomedics.nl